Chủ đề mới

  Chỉ số giá tiêu dùng - Tháng 2 năm 2013

  22:37 | 16/07/2013

  CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG                                                     

  CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔLA MỸ CẢ NƯỚC                                                                              

  Tháng 2  năm 2013                                                                                                                             

         

  Đơn vị tính: %

   

   

  CHỈ SỐ GIÁ THÁNG 2 NĂM 2013 SO VỚI

  2 tháng
  đầu năm
  2013 so
  với cùng
  kỳ 2012

   

  Kỳ gốc
  năm 2009

  Tháng 2
  năm
  2012

  Tháng
  12 năm
  2012

  Tháng 1
  năm
  2013

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

  150.64

  107.02

  102.59

  101.32

  107.04

   

  I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

  157.57

  101.51

  103.65

  102.28

  101.42

   

   1- Lương thực

  142.60

  95.35

  100.52

  100.37

  94.98

   

   2- Thực phẩm

  160.87

  101.77

  105.02

  103.00

  101.63

   

   3- Ăn uống ngoài gia đình

  163.70

  107.40

  102.46

  101.85

  107.91

   

  II. Đồ uống và thuốc lá

  135.26

  104.56

  101.93

  101.50

  104.22

   

  III. May mặc, mũ nón, giầy dép

  141.15

  108.93

  102.39

  101.08

  108.64

   

  IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng (*)

  161.28

  105.60

  100.81

  100.45

  106.66

   

  V. Thiết bị và đồ dùng gia đình

  127.66

  105.91

  101.14

  100.60

  105.81

   

  VI. Thuốc và dịch vụ y tế

  173.86

  156.04

  108.02

  100.58

  155.82

   

      Trong đó: Dịch vụ y tế

  196.58

  179.48

  110.19

  100.63

  179.13

   

  VII. Giao thông

  146.35

  106.70

  100.84

  100.81

  106.39

   

  VIII. Bưu chính viễn thông

  87.81

  99.74

  99.92

  99.97

  99.68

   

  IX. Giáo dục

  175.14

  117.25

  100.33

  100.03

  117.27

   

      Trong đó: Dịch vụ giáo dục

  184.33

  119.35

  100.35

  100.02

  119.35

   

  X. Văn hoá, giải trí và du lịch

  122.53

  104.23

  100.73

  100.40

  104.29

   

  XI. Hàng hoá và dịch vụ khác

  148.03

  109.72

  101.82

  101.07

  109.62

   

             

   

  CHỈ SỐ GIÁ VÀNG

  226.22

  98.80

  97.95

  99.67

  100.57

   

  CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ

  120.48

  99.35

  99.95

  100.03

  99.13

   

             

   

  (*) Nhóm này bao gồm: tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng

   

  (Nguồn: Tổng cục thống kê)